Жолта приказна

Деца од 4-5 години

Објект “Буба Мара”

Збогатување на речникот и реченица со нови зборови, поттикнување на способност за репродуцирање на литературната творба, развој на креативната фантазија кај децата.