Еже

"Еже" - ликовна игра 

5-6 години

Објект “Сонце”

Цел - Да стекне ликовни вештини за контрола и координација на движењето на раката при користење на приборот за разни ликовни техники.