Зеленчук и овошје

Дечиња од 2-3 години во објект “Буба Мара”

“Зеленчук и овошје”

Разговор според апликации, именување овошје и зеленчук со цел развој на говор и когнитивни способности како и моторички вештини на дланките и прстите преку ликовна игра со колаж.