Чадорче

5-6 години

Објект - Сонце

"Чадорче" - ликовна игра 

Цел - Развивање на фината моторика и координација око-рака.