Моите пет сетила

Објект “Буба Мара 1”

Возраст на деца - 5-6 години

“Моите пет сетила”

Целта ни е запознавање со сетилата и нивната функција во секојдневниот живот.