На доктор...

Објект “Буба Мара 1”

Возраст на деца од 5-6 години

“На доктор...”

Целта ни е да се запознаеме со професијата “доктор” и неговата улога преку драматизација.