Подготвуваме зимница

3-4 години

Објект “Пчелка 2”

“Подготвуваме зимница” - ликовна игра

Да се развива детската креативност преку ликовната игра и да се поттикне да ги користи движењата на прстите и дланката за конкретна цел.