Светски ден на детето

Децата на возраст од 3-6 години од ЈУДГ “Буба Мара” денес го одбележаа Светскиот ден на детето. 

Разговаравме за детските права како и за еднаквоста во општеството која секое дете треба да ја има независно од расата, религијата, попреченост во развојот...

Децата имаат право да бидат деца во вистинска смисла на зборот без разлика на местото на живеење, социјалниот статус, јазикот на кој зборуваат, културата на која припаѓаат...

Секое дете има свои потреби, желби, соништа... Почитувајте ги!