Кој што прави

4-5 години, објект “Буба Мара”

Цел: Да се поттикнува интересот за откривање на звуци од инструменти и  ономатопеи - звукови кои се присутни кај животните, развој на визуелна и слушна перцепција.