Еже

“Еже” - ликовна изработка 

2-3 години, објект “Буба Мара 1”

Цел - да се охрабрува детето да стекнува доверба во своите можности, како и стекнување на одредени претстави и поими за животните во блиската околина.