Што е важно за да растеме

“Што е важно за да растеме” - овошје и зеленчук

Возрасна група од 4-6 години

Објект “Буба Мара 1”

Целта ни беше да се развијат способности за самостојно, тандемско и колективно ликовно творење и развивање на способноста за препознавање и класификација на растенијата.