Играме бејзбол

3-4 години 

Објект “Буба Мара”

Децата да се запознаат со бејзболот (baseball) како спорт и со неговите основни елементи.