Буквите од моето име

Објект “Буба Мара 1”

Возраст на деца од 5-6 години

“Буквите од моето име”

Цел - Оспособување на детето за препознавање на буквите.