Печатење со есенски лисја

“Печатење со есенски лисја” - ликовна игра

Возраст од 2-3 години

Објект “Буба Мара”

Цел на активноста:

Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на различни ликовни и останати материјали.