Трите мечиња

4-5 години

Објект “Буба Мара”

“Трите мечиња”

Да се поттикне способност за репродуцирање литературна содржина преку драмска игра.