Црвениот автобус

Објект “Сонце”

Возраст од 4-5 години

“Црвениот автобус” (бон - тон)

Да се охрабрува да ја развива осетливоста на чувствата на другите луѓе преку разбирање на нивните емоционални состојби.