Чадорчиња шарени

Објект “Пчелка 2” 

Дечиња од 4-5 години 

“Чадорчиња шарени” 

Цел - Да се поттикнува креативност и збогатување на детската фантазија.