Роденден

Дневна активност - “РОДЕНДЕН”

Деца од 5-6 години

Објект - БУБА МАРА

Цел на активноста е да се поттикнат децата да изразуваат радост и задоволство во заедничките игри.