Забавни вежби

Проект - Здрави животни навики и рециклирање со имагинација 

4-5 години

Објект “Буба Мара”

Цел - Да се оспори да изведува  локомоторни активности и координирани  движења, просторна ориентација, изнаоѓање на сопствен пристап во изнаоѓање на решенија.