Препознавање и именување бои

Дечиња од 3-4 години во објект “Буба Мара” денес учеа да ги препознаат и именуваат боите преку оваа интересна активност. 

Целта ни беше да се поттикне самостојноста кај детето при изведување едноставни истражувачки активности, да ги зајакнува дланките и прстите, да ги разликува и именува основните бои.