Од поточе до море

“Од поточе до море”  - стихови 

Група од 4-5 години 

Објект “Буба Мара”

Да се развива способност за поврзан говор, способност за изведување на координирани движења и откривање на основните фактори и услови за опстојување  на живиот свет.