Тркаламе топки

3-4 години

Објект “Пчелка 1”

“Тркаламе топки”

Цел - Да се поттикнува детето кон развивање контрола и координација на одење во простор и усовршување на природните движења (тркалање).