Јас сум љубезен кога...

Детето одбира картичка, ја опишува и кажува што е љубезност. 

5-6 години

Објект - Пчелка 1

Цел - Да се поддржува во размислување за себе си во однос на другите.