Благодарност

Детето кажува на кому ќе каже “благодарам” и зошто. 

5-6 години

Објект - Пчелка 1

Цел - Да се поттикнува во создавање реална слика за себе.