На прошетка во шумата

“На прошетка во шумата” - приказна

4-5 години

Објект “Буба Мара”

Да се поттикнат на способност за препознавање на позитивни и негативни емоции, да ја доживуваат содржината на литературната творба и креативно изразување преку користење на сликарскиот прибор.