Намести кула од коцка на топка

3-4 години

Објект “Пчелка 1”

“Намести кула од коцка на топка”

Цел - Да се оспособи детето да одржува рамнотежа на телото, развој на фината моторика и манипулативните вештини (контрола на прстите и дланките).