Симетрија

Објект - Буба Мара 1

Возраст од 5-6 години

“Симетрија”

Цел - Да се развива способноста за перцепција, внимание и истрајност во активноста.