Есенски дрвја

Објект - “Буба Мара 1”

Група од 4-5 години

Активност - “Есенски дрвја”

Цел: Децата развиваат способности во когнитивниот развој и фината моторика.