Дедо медо и крушата

“Дедо медо и крушата” - приказна по серија слики - проект "Рециклирање со имагинација"

4-5 години

Објект “Буба Мара”

Да се поттикне способност за откривање на  материјали преку развој на тактилна  перцепција и развој на креативната фантазија кај децата, формирање на  работни навики и користење на  математичка терминологија.