Шарено чадорче

Активност “Шарено чадорче” - ликовна игра со колаж

Нашите дечиња од 2-3 години од објект “Буба Мара”

Цел на активноста е да се поттикнат децата да ги користат дланките и прстите на двете раце.