Новогодишно расположение

“Новогодишна елка од кругови” - изработки на деца од 3-4 години во објект Пчелка 1

“Брадата на Дедо Мраз” - изработки на деца од 3-4 години од објект Буба Мара

Новогодишното расположение веќе се чувствува во нашата градинка. Целта на ваквите активности е да се поттикнат позитивни емоции кај децата, да се воспостави контрола на движењето на дланките и прстите, како и оспособување за ликовно изразување на ваков начин.