Еколошки бои за бојадисување

Проект - Интеграција на еколошка едукација 

4-5 години

Објект “Буба Мара”

Да се развива свест, способност и вештини за користење на сетилата како основа за размислување и поврзување на знаењата за деловите на растенијата и нивната потреба од услови за опстанок, како и добивање на еколошки бои!