Од број до број

Објект “Буба Мара 1”

Возраст од 5-6 години

“Од број до број” 

Цел - да се поттикне логичкото размислување и вниманието (корелација на ликовно со математика)