Топката избега

"Топката избега" приказна според серија слики 

Групата од 4-6 години од објект “Буба Мара 1” 

Целта на активноста ни беше кај децата да се развива вештината за движења на прстите и дланката за конкретна цел, како и развивање на способноста да фаќа фрлена мала топка со едната или со двете дланки.