Шумски поштар

“Шумски поштар” - стихови 

4-5 годишни деца од објект “Буба Мара”

Да се поттикнуваат кон сопствен стил на  учење и пристап  во откривање  на нови сознанија за средината преку игра,  вештина за движења на прстите по пат на моделирање.