Весела математика

Објект Буба Мара 1

Група 4-5 години

“Весела математика” - учиме форми 

Целта на оваа активност е децата постепено да се воведуваат во математиката и спонтано, преку игра, да учат создавајќи позитивна слика за математиката.