Лампион

"Лампион" - ликовна игра

Возрасна група 2-4 години

Објект "Лавче"

Цел- Да се поттикне интересот за учество во ликовни активности.