Геометриска вртелешка

Геометриска вртелешка - математичка игра

Објект - Сонце

4-5 години

Да се развива способност за препознавање на геометриски форми, бои и големини.