Капата на Дедо Мраз

“Капата на Дедо Мраз” - ликовна игра со колаж

Возраст - 2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел на активноста - Да се поттикнува и охрабрува во обидите да создаде нешто ново со користење на различни материјали и да се поттикнува истрајноста кај детето.