Новогодишна елка за честитка

“Новогодишна елка за честитка” - ликовна игра

Возраст - 2-3 години, објект “Буба Мара”

Цел на активноста - Да се поттикнуваат позитивни емоции кај детето - љубов, радост, задоволство.