Снешко

“Снешко” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Да се развива детската креативност преку ликовната игра и да се поттикне детето да ги користи и зајакнува дланката и прстите.