Еленчето Рудолф

2-3 години 

Објект - Буба Мара 1

“Еленчето Рудолф” - ликовна игра (рециклирање со имагинација)

Цел - Да се поттикнува развојот на фината моторика на дланката и прстите на рацете, како и развој на креативноста и имагинацијата кај децата.