Мојот Снешко

Објект - Буба Мара 1

Возраст од 5-6 години

“Мојот Снешко”

Цел - да се поттикне креативноста и користење различни материјали за ликовно изразување.