Чоколадна новогодишна елка

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Да се оспособува да го соопштува своето доживување на вкус и мирис.