Рудолф - придружникот на Дедо мраз

„Рудолф-придружникот на Дедо мраз” - текст 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива вештина за користење на сетилата како основа за размислување и поврзување на знаењата, поттикнувањето  на сопствен стил на учење, усогласување на движењата со новогодишната музика.