Куќичка за птици

"Куќичка за птици" - ликовна игра 

Проект - Рециклирање со имагинација

5-6 години

Објект - Сонце

Цел - Да се развијат способности за истражување и откривање на различни ликовни материјали и техники;

Да се воведуваат кон запознавање на елементарни морални вредности како љубов и добро однесување кон птиците.