Изработка на упатства за заштита на биодиверзитет

Проект - Еколошка едукација 

4-6 г

Објект - Буба Мара 1

Целта на активноста ни беше да се поттикнува еколошката свест, да се охрабрува детето да поставува прашања и истрајност во добивањето на одговори за биодиверзитет и за улогата на надворешната средина во зачувување на растителниот и животинскиот свет.