Снешко

Објект - Буба Мара 1

Возрасна група 5-6 год.

Активноста е дел од реализацијата на Еко - проектот. 

“Снешко”

Да се оспособува детето за творештво при користење, односно комбинирање на различни ликовни и неликовни материјали.