Новогодишни изработки

Објект - Буба Мара 1

Возраст од 5-6 години

“Новогодишни изработки”

Цел - да се поттикне да ја користи својата креативност и да се развива вештината на движењата на прстите и дланката за конкретна цел.