Приказната на баба Мразица

Децата ја поздравуваат баба Мразица со песна, а потоа кажуваат како се чувствуваат и која порака ќе ја пратат. 

5-6 години

Објект - Пчелка 1

Цел - Развивање на способност за искажување на доживувањето.